Chemicko-biologicko-dějepisná exkurze kvart do Hodonína

phoca thumb_l_14-Hodonin-kvarty-08aneb Od každého něco…

23. dubna se uskutečnila chemicko-biologicko-dějepisná exkurze pro kvarty. V průběhu celého dne se podařilo navštívit spoustu zajímavých míst. Začali jsme v Muzeu naftového dobývání a geologie ve městě Hodonín, kde proběhla prohlídka historie těžby ropy a jiných uhlovodíků.

Poté jsme se přesunuli do přírodního „muzea" Živá voda, které se nachází hned vedle známého Archeoskanzenu Modrá. Tam jsme si prohlédli kus pěkné přírody a také jsme připojili skvělý zážitek z tunelu pod hladinou rybníka. Pozorovali jsme ryby plující všude kolem nás v jejich přirozeném prostředí.

Naše poslední zastávka byla u historických pozůstatků starého kostela v jihovýchodní části Uherského Hradiště zvané Sady „Špitálky", kde mohl být pohřben první moravský arcibiskup Metoděj, který zemřel na Moravě 6. dubna roku 885.

Po celý den nám krásně vyšlo počasí a celý výlet jsme si patřičně užili!

Autor: Viktor Gala IV.b

ČEZ