Krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 10.4. proběhlo v Olomouci krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naši žáci se ve velké konkurenci opět neztratili a patřili k nejlepším.

V I. kategorii (osmé a deváté ročníky základních škol a tercie a kvarty gymnázií) obsadila Radka Pallová z kvarty a 3. místo a postupuje do celostátního kola.

Ve II. kategorii (žáci středních škol) získala Lucie Přikrylová ze septimy a 2. místo a rovněž postupuje do celostátního kola.

V náročné konkurenci velmi dobře uspěl i Marian Poljak ze sexty b, který ve druhé kategorii vybojoval sedmé místo.

PK českého jazyka všem děkuje za vzornou reprezentaci školy.

Macho Motorsports