Krajské kolo olympiády ve FJ

Vítězové školních kol Olympiády ve francouzské konverzaci se mezi sebou utkali v krajském kole, které se opět konalo v Olomouci, na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia ve čtvrtek 20. března 2014. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, přičemž každá škola mohla poslat pouze jednoho svého zástupce do každé kategorie. Naše gymnázium mělo své tři zástupkyně. V kategorii A1 (žáci ZŠ nebo odpovídajících ročníků SŠ, studující francouzštinu méně než 3 roky), v kategorii B1 (studenti SŠ studující FJ méně než 3 roky) a také v nejtěžší kategorii B2 (studenti SŠ studující FJ déle než 3 roky).

Po první části, kterou byl poslech autentických rozhovorů ve francouzštině, se konala ústní část. Nejprve tzv. jeux de rôles, neboli dialogy na dané téma, a pak popis a porovnání dvou obrázků. Naše studentky se v silné konkurenci neztratily a z Olomouce přivezly tato umístění:

  • Terezie Matlochová z kvarty a – 4. místo v kategorii A1
  • Zuzana Křížová z kvinty a – 2. místo v kategorii B1
  • Karolina Lavrinčíková ze septimy a – 3. místo v kategorii B2.

Všem třem studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně radosti a úspěchů v dalším studiu tohoto krásného jazyka.

Za předmětovou komisi francouzštiny Mgr. Kateřina Krejčí

PSS