GJŠ 7. - 8. republice a druhé v kraji v programu Excelence

MSMT-logo

Gymnázium Jakuba Škody obsadilo  díky výsledkům svých studentů v programu Excelence 2013 v pořadí všech středních škol celé ČR vynikající 7. - 8. místo. V olomouckém kraji skončila tím pádem naše škola na skvělém druhém místě s velkým odstupem od dalších středních škol.  Podrobný přehled získaných finančních prostředků za toto umístění pro olomoucký kraj najdete v následující tabulce.

Co je program Excelence?

MŠMT ČR již třetím rokem vyhlašuje rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013". Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků.

Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. Střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Od počtu bodů se potom odvíjí výše finančního ohodnocení příslušné školy.