Nová kniha o Rusku

Vychází monografie o událostech v Rusku těsně po 1. světové válce.

M.K.