Přírodní vědy v souvislostech

13VedyVSouvislostech-13V úterý 25.6.2013 se studenti z sexty a a 6 zájemců z jiných tříd naší školy absolvovali 3 přednášky v rámci semináře „Přírodní vědy v souvislostech" na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.

Vyslechli si přednášky z fyziky, chemie a matematiky  na tato témata:  Viskozita a ne-newtonovské kapaliny; Nanotechnologie a nanočástice stříbra a Kouzla a důkazy. Přednáška z fyziky byla obohaceno o pokusy se suspenzí škrobu, v přednášce z chemie se studenti mohli dozvědět jak důležitou roli začínají nanotechnologie hrát v současném světě a kde všude se s nanočásticemi můžeme setkat a přednáška z matematika uchvátila studenty příklady, kdy se téměř zdálo, že s čísly se dá kouzlit.

Všechny přednášky byly zajímavé a každý student si odnesl ze semináře nějaký nový poznatek. Fotky z přednášek najdete ve fotogalerii.

Simona Večeřová

ČEZ