Koncert pěveckého sboru

Dne 12. září proběhl v aule GJŠ slavnostní koncert pěveckého sboru GJŠ pro studenty prim a prvních ročníků.

Pěvecký sbor se novým studentům školy představil širokou škálou skladeb různých žánrů od lidových písní, přes spirituály až po filmové melodie.

Sbormistryně pěveckého sboru Mgr. Kateřina Skácelová stručně představila studentům sbor a jeho aktivity, a pozvala nové studenty, aby posílili řady pěveckého sboru, a pomohli tak nahradit pravidelné každoroční ztráty způsobené odchodem studentů maturitních ročníků.

Celý koncert byl provázen pozorný zájmem ze stran studentů, a každá skladba byla oceněna uznalým zaslouženým potleskem.

RSJ foundation