Dubnové chemické žně

Studenti našeho gymnázia, kteří se účastní chemických soutěží v minulých dnech získali nemálo ocenění.

Martin Palkovský a Michaela Pospíšilová se účastnili 16. dubna Okresního kola SOČ v oboru chemie, oba se svými pracemi postupují do krajského kola, které se má konat 16. května. v Prostějově.

Pavla Mikulíková získala první místo v Krajském kole Chemické olympiády kategorie D. Soutěž se konala na Univerzitě Palackého v Olomouci 12. dubna.

Pavel Měrka se účastnil 26. dubna Krajského kola Chemické olympiády kategorie B, a jak už bývá jeho zvykem, umístil se na prvním místě, stejně jako v kategorii A.

V Praze 25. dubna. proběhla soutěž pořádaná VŠCHT Chemquest na téma Přeměny energie. Pavel Měrka a Petr Machač reprezentovali naše gymnázium s prací Luminiscence aneb lučba světelná, kterou porota jednohlasně určila jako nejlepší a studenti přivezli do Přerova diplom za první místo.

A nakonec největší zpráva: Martin Palkovský bude mezi šesticí studentů z České republiky, kteří se zúčastní Intel ISEF, největší a nejprestižnější soutěže pro studenty středních škol z celého světa. Letos se koná 12. května v americkém Phoenixu. Naši republiku, Masarykovu univerzitu v Brně i naše gymnázium bude Martin reprezentovat s prací Fluorescenční vlastnosti chelirubinu v interakci s DNA.

Všem děkujeme a přejeme mnoho chemických i nechemických úspěchů.

Lada Macháčová

PSS