Soustředění Pěveckého sboru na Zubříči

PS GJSVe dnech 2.-4. listopadu se pěvecký sbor zúčastnil pravidelného soustředění, kde probíhá nácvik nových skladeb, příprava na nadcházející koncerty a vystoupení, kde noví členové dostudují kmenový repertoár a kde se také stmeluje věkově různorodý sborový kolektiv.

Na soustředění jel jak přípravný sbor Gympláček, který má letos 16 členů z prim a sekund, tak velký sbor, čítající v letošním roce čtyřicítku zpěváků. Se sbory pracovaly Kateřina Skácelová a Jana Grešová.

Soustředění se konalo v zalesněné oblasti u Rajnochovic v hotelu Zubříč. Oproti dosud často navštěvované Arše měli studenti k dispozici vytápěné pokoje s elektřinou, televizí a wifi připojení, stravovali jsme se v hotelové restauraci. Zároveň s námi sdílel prostory hotelu také sbor Vocantes ze ZUŠ, se kterým jsme přijeli i odjeli společným autobusem.

Přes veškeré pohodlí se mnoha zpěvákům zastesklo po centru Archa, a proto je možné, že se k bývalému útočišti v příštím pololetí zase navrátíme.

Kateřina Skácelová

Pemap