Mezinárodní projekt Terezín - Praha

Studenti němčiny se letos již potřetí zapojili do německo – českého projektu, který se věnuje problematice holocaustu a je převážně financován z Drážďan. Projekt se uskutečnil ve dnech 16.6. – 19.6. 2011 v Terezíně pod názvem „Geschichtswerkstatt Theresienstadt/Prag.

Celkem na projektu pracovalo 16 účastníků, 6 z České republiky, z GJŠ pak L. Petrášová (2 b), E. Pořízková (VII b) a V. Nesvadbová (3 a). Program byl realizován v němčině, na programu byly prohlídky Velké i Malé pevnosti v Terezíně, workshopy v mezinárodně sestavených týmech, prezentace. Pro všechny byla mimořádným zážitkem páteční návštěva Prahy. Celý den byl věnován nejen návštěvě památek spjatých s osudy Židů, ale i osobitým vzpomínkám pamětníka, který hrůzy holocaustu přežil.

Toto setkání patří vždy k nejpůsobivějším zážitkům v rámci celého projektu. V neděli se účastníci loučili jen těžko, protože během těch pár dnů byla navázána nová přátelství a přes spíše chmurnou tematiku semináře vládla mezi mladými lidmi z obou zemí přátelská atmosféra.