Pálava 2011

Prší, prší, jen se leje…

S nadějí, že tomu tak na jižní Moravě nebude, odjížděli v úterý 3. května prváci a kvintáni na biologicko – geografickou exkurzi na Pálavu. Naštěstí na „startu“ v Klentnici nepršelo, a tak jsme mohli pozorovat nejen flóru, ale i faunu a mezi mraky občas i bílé vápencové skály Pálavských vrchů.

Stoupání bylo bez deště, ale pod nejvyšším bodem – zříceninou hradu Děvičky na nás začaly padat takové proudy vody, že jsme poznávání přírody museli zkrátit. I přesto se nám podařilo vidět některé skvosty chráněné krajinné oblasti – ještě kvetoucí hlaváček jarní, písečnici velkokvětou, áron plamatý, majku obecnou a spoustu dalších botanických a zoologických krasavců.

Přes nepřízeň počasí se akce vyvedla a škodu mají ti, kteří se nezúčastnili.

PSS