Mezinárodní zkouška z němčiny

Ve dnech 28.4. – 30.4. 2011 skládali studenti němčiny celosvětově uznávanou zkoušku Zertifikat Deutsch, kterou organizuje Goethe-Institut. Ve čtvrtek absolvovali všichni písemnou část, sestávající z Hörver- stehen, Leseverstehen, Sprachbausteine a Schriftlicher Ausdruck. V pátek a v sobotu proběhla ústní část zkoušky. Studenti úspěšně splnili všechna kritéria, prokázali výborné znalosti a právem získali mezinárodní osvědčení.

Držiteli Zertifikat Deutsch jsou: A. Brhlíková (4 b), M. Kovaříková (4 b), V. Kumová (4 a), K. Měsíčková (4 b), A. Nedbalová (4 a), P. Obrtel (4 b), M. Pavlíková (4 a), K. Staňková (4 a) a G. Švábová (4 a).

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci GJŠ.