Ekonomicko manažerská olympiáda

V pátek 15.4.2011 proběhlo na naší škole předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády. Z naší školy si test už třetího ročníku této olympiády vyzkoušelo 43 studentů ze třetích ročníků a septim. Studenti museli v časovém limitu 50minut odpovědět na 100 otázek v 5 oblastech: manažerská a ekonomická oblast, všeobecný přehled, angličtina nebo němčina, logika a matematika a oblast společenskovědní.

Na základě výsledků předkola budou nejúspěšnější řešitelé pozvání 18.6.2011 do Zlína, kde se na půdě Univerzity Tomáše Bati zúčastní finále této olympiády. Na základě výsledků finálového kola pak budou mít nejlepší studenti možnost přijetí bez přijímacích zkoušek ke studiu jakéhokoli bakalářského oboru Fakulty managementu a ekonomiky pro akademický rok 2012/2013.

Pemap