Věda je zábava

VedaJeZabava-4V květnu prezentoval tým studentů (Anna Boudová, Vojtěch Horák, Lukáš Chmela, Petr Macháč, Eva Miklušová, Michaela Pospíšilová, Ivana Pumprlová, Dana Sedlářová, Vlaďka Trnčáková, Ilona Vaculíková) svoji roční práci v rámci projektu Přírodovědec v sekci Věda je zábava. Letošní 6.studentská konference mladých přírodovědců se konala 17.května v Olomouci v aule Přírodovědecké fakulty.

V konkurenci deseti projektů se naši studenti umístili na 2. místě. Od března minulého roku zkoumali území fragmentů lužních lesů v okolí Přerova po stránce biologické i chemické. Výsledky shrnuli v práci nazvané Dolní tok řeky Bečvy a soutok s Moravou. Na konferenci si připravili poster a zajímavou prezentaci. Navrhli naučnou stezku se třemi tabulemi v lokalitě Zástudánčí a pracovní listy pro nižší stupeň základní školy.

K pěknému výsledku gratulujeme a přinášíme pár zajímavých fotografií z celé akce.

Za PK chemie Lada Macháčová

Meopta