Fyzikální soutěž 2012

2012FyzSoutez-13Dne 21. 2. 2012 proběhl již 29. ročník školní fyzikální soutěže. Tato soutěž je určena všem žákům školy, kteří se zajímají o fyziku a které baví řešit fyzikální úlohy. Soutěžící musí prokázat nejen fyzikální myšlení, ale i dobrou představivost a velkou zručnost v matematice. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 76 řešitelů, kteří byli rozděleni do kategorií podle jednotlivých ročníků a na každého čekaly tři úlohy různé obtížnosti.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo dne 29. 2. 2012. Soutěžící, kteří prokázali nejlepší znalosti a umístili se na prvních třech místech ve své kategorii, byli odměněni knižními poukázkami v hodnotě 300 Kč, 200 Kč a 100 Kč věnovaných do soutěže Sdružením přátel Gymnázia Přerov. Diplomy soutěžícím předal ředitel školy Mgr. Jan Raška a zároveň všem řešitelům popřál další úspěchy ve fyzikálních soutěžích a olympiádách.

Výsledky soutěže:

Primy:

1. místo: Kovářík Filip (Ib)
2. místo: Pallová Jana (Ia)
3. místo: Pouč Petr (Ib)

Sekundy:

1. místo: Neklová Kateřina (IIa)
2. místo: Chytilová Denisa (IIb)
3. místo: Dostalíková Julie (IIb)

Tercie:

1. místo: Šuta Jan (IIIb)
2. místo: Bujnochová Petra (IIIb)
3. místo: Špalková Tereza (IIIa)

Kvarty:

1. místo: Gocník Jan (IVa)
2. místo: Poljak Marian (IVb)
3. místo: Andrlík Jiří (IVb)

Kvinty a 1. ročníky:

1. místo: Kremel Tomáš (Vb)
2. místo: Škvára Jan (Va)
3. místo: Janda Ondřej (Vb)

Sexty a 2. ročníky:

1. místo: Havránková Sabina (VIb)
2. místo: Tomešek Matěj (VIa)
3. místo: Lasáková Michaela (2a)

Septimy, 3. ročníky, maturitní ročníky:

1. místo: Weiser Adam (4b)
2. místo: Chmela Lukáš (VIIb)
3. místo: Gocníková Eva (VIIIa)