Matematická olympiáda a návštěva z Rakouska

phoca thumb_l_KlauzKoloMO-2

Koncem ledna probíhá na naší škole tradičně klauzurní kolo Matematické olympiády Olomouckého kraje. Soutěž se letos konala 26. ledna a kromě našich žáků na ní byli na přítomni také soutěžící z Gymnázia Hranice a Gymnázia Kojetín. Z našich se nejlépe umístily Z. Gocníková (4.-5. místo v kat. B) a M. Calábková (1. místo v kat. C). Do krajského kola postupují ještě další dva žáci naší školy.

Tato akce se u nás tradičně koná také za účasti talentovaných dětí z Keplerova reálného gymnázia v Grazu. Letos přijeli z Rakouska čtyři žáci v doprovodu dvou učitelů. Rakouští žáci bydleli v rodinách němčinu studujících žáků GJŠ, takže ve středu a čtvrtek večer měli možnost prohlédnout si město a pobýt a pobavit se ve společnosti svých hostitelů. Pánové Gruber a Windischbacher ve čtvrtek podnikli malý výlet do Prostějova, aby se poněkud seznámili i s přerovským okolím. Prohlédli si muzejní expozici věnovanou matematikovi a filozofovi Edmundu Husserlovi, prošli si město a zastavili se v secesním Národním domě. V pátek se s námi rakouští hosté rozloučili s tím, že i v příštím roce se s nimi, či s jejich kolegy, v Přerově opět shledáme.

Marek Küchler 

[Fotogalerie]

Hanácká kyselka