Jaroslav Švrček byl oceněn za péči o matematické talenty

svrcek-3

Významné ocenění, medaili Paula Erdöse, kterou uděluje Světová federace národních matematických soutěží, získal za rok 2020 RNDr. Jaroslav Švrček, CSc., hrdý absolvent Gymnázia Jakuba Škody, který se na našem gymnáziu již dlouhodobě věnuje práci s matematickými talenty z řad našich žáků.

Pracuje jako vysokoškolský učitel na Katedře algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jako učitel matematických seminářů na naší škole.

Jeho vyhraněný zájem o matematiku se začal formovat už v průběhu středoškolského studia, při němž ho výrazně ovlivnili bývalí erudovaní učitelé matematiky na naší škole - Jaroslav Toman a Hana Kobrová. Po ukončení studia odborné matematiky na vysoké škole se jako pedagog Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci aktivně zapojil do práce s talentovanými středoškoláky především v oblasti matematických olympiád a soutěží.

Erdösova cena je udělována pravidelně jednou za dva roky maximálně třem matematikům z celého světa, kteří se aktivně podílejí na rozvoji matematických soutěží
na národní i mezinárodní úrovni a pracují s matematickými talenty.

Jaroslav Švrček téměř 40 let vede odbornou přípravu českého reprezentačního týmu pro Mezinárodní a Středoevropskou matematickou olympiádu a je autorem více než 250 původních úloh, které byly v těchto soutěžích použity. Je členem Světové federace národních matematických soutěží, kde působí jako regionální reprezentant pro Evropu
a je redaktorem jejího časopisu Mathematics Competitions.

Ocenění Paola Erdöse za rok 2020 mu mělo být uděleno v červenci 2020 v Šanghaji na kongresu Světové federace národních matematických soutěží. Kvůli covidu však bude předáno v roce 2022 během konference WFNMC v Bulharsku.

K udělení této významné ceny kolegovi Jaroslavu Švrčkovi gratulujeme!

Děkujeme mu za práci s našimi talentovanými žáky a za výraznou pomoc při propagaci gymnázia na celostátní
a mezinárodní úrovni. Získáváme tam i díky jeho práci již dlouhodobě výrazné úspěchy.

Modit