Opět jsme nejlepší a nebojíme se myslet!

11. ročník soutěže Nebojme se myslet 2020/2021

První kolo jedenáctého ročníku soutěže se poprvé uskutečnilo elektronicky v prosinci minulého roku. Účastníci měli za úkol sepsat esej na jedno ze čtyř zadaných témat.

Cílem soutěže není předvést množství znalostí, ale prokázat schopnost kriticky uvažovat nad problémy a danou problematiku srozumitelně podat čtenáři.

Soutěže se zúčastnili žáci třetích a čtvrtých ročníků ze středních škol a gymnázií celé České republiky.

Naší školu reprezentovalo několik žáků, z nichž Eliška Pilmajerová se umístila na 1. místě, její práce získala nejvíce bodů ze všech.

Dalšími postupující mi jsou Viktorie Unzeitigová a Adam Menc.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Za PK SV: Mgr. Lenka Ticháčková

Modit