Informace ředitelství školy k pandemii koronaviru

Upozorňujeme všechny žáky a jejich rodiče, že v případě podezření na výskyt respiračního onemocnění, nebudoužáci vpouštěni do školy. V případech alergických reakcí je nutné předložit aktuální potvrzení od lékaře.

Vzhledem k současnému stavu ohledně šíření koronaviru Covid-19 sledujte prosím weby Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz, Krajské hygienické stanice www.khsolc.cz  a informace vydávané Olomouckým krajem www.olkraj.cz.

Pokud někdo z vás navštívil destinace s výskytem koronaviru, sledujte pečlivě svůj zdravotní stav a v případě jeho zhoršení kontaktujte TELEFONICKY svého lékaře nebo přímo epidemiologické pracoviště KHS.

Doporučení Krajské hygienické stanice: čtěte zde

Jan Raška

RSJ foundation