Nový facelift školy k 150. narozeninám získává finální podobu!

Poslední etapa rekonstrukce budov naší školy právě začala. I když v rouškách, pracuje na ní řada řemeslníků! 

Celé levé křídlo budovy si podle zkušeností pravého užije lifting opravou fasády a rekonstrukcí kompletního krovu, včetně výměny střešní krytiny.
Současně proběhne dlouhodobě očekávaná úprava vlhkostních poměrů ve zdivu historické budovy, která tehdy při stavbě neznala současné metody izolace vůči spodní vodě. Navíc díky místnímu podloží došlo v průběhu posledních 143 let k mnohým posunům, které původní kanalizace pod budovou v mnoha místech neustála a popraskala. Díky tomu se odváděná spadová voda dostává do podloží a zavodňuje školní zdivo.
Kolem celé budovy bude vybudována odvětrávací štěrková drenáž. Významným pomocníkem v odvádění vlhkosti z vnějších zdí budou hřející paprsky sluníčka.
Aby se mohly tyto paprsky k naší škole dostat, museli jsme odstranit časem výrazně vzrostlé stromy, které zastiňovaly budovu a lákaly pejskaře a kolemjdoucí k úkrytu před zraky okolí při nutnosti vykonávání tělesných potřeb.

Architektům, projektantům a zainteresovaným úředníkům na magistrátu se podařilo schválit projekt rekonstrukce zeleně v okolí školy, který významně ovlivní ochranu naší památkově chráněné budovy před devastací a téměř přesně ztvární původní historický vzhled této lokality.

Všem, kteří pomáhají tuto významnou rekonstrukci zrealizovat, patří velký dík nás, kteří ji užíváme, a myslím, že i celé přerovské veřejnosti.

S novou finální výsadbou začneme ihned po ukončení výkopových prací společnosti Veolie, která během následujících dnů rozkope tento pozemek za účelem rekonstrukce teplovodu v centru města.

Věřím, že krásně zrekonstruovaná budova spolu s upraveným pozemkem v jejím okolí bude lesklou perličkou v centru průběžně upravovaného města, v němž společně žijeme.

J.R.

Fotogalerie u probíhajících úprav...

strecha-2

ATS