Výsledky mezinárodních zkoušek z francouzštiny - DELF

EiffelovkaDELF neboli Diplôme d'études en langue française (diplom o studiu francouzského jazyka) je složen ze čtyř nezávislých certifikátů odpovídajících prvním čtyřem stupňům Společného evropského referenčního rámce (A1, A2, B1, B2), přičemž úroveň A1 je nejnižší, B2 nejvyšší. Certifikát je platný na celém světě a platí po celý život.

Zkoušky DELF scolaire (školní, to znamená určené studentům) se letos konaly v našem kraji v budově Česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia Olomouc. Naši studenti je absolvovali společně se svými kolegy z Česko-francouzské sekce SGO ve dnech 21. a 22. listopadu 2019 a v této společnosti se rozhodně neztratili. Anna Zubíková, Lucie Baďurová, Pavlína Uhlířová, Petr Matyáš, Filip Voženílek, Lucie Běhalová a Kateřina Zbožínková uspěli v kategorii B1 a Elena Sekaninová dokonce v nejtěžší kategorii B2. Blahopřejeme jim k vynikajícím výsledkům a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!

Za předmětovou komisi FJ Kateřina Krejčí

Hotel Fit