Workshop záchranářů na GJŠ

19-prvni-pomoc-02Ve dnech 19. a 20. června se na naší škole sjelo 6 záchranářů ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, aby proškolili naše žáky a zaměstnance v oblasti poskytnutí první pomoci.

Žáci i zaměstnanci školy byli rozděleni do několika skupin po 20 účastnících. Nejprve se všichni sešli v aule, kde probíhala teoretická část s video ukázkami, např. epileptického záchvatu nebo zlomeniny. Na závěr jsme slyšeli několik záznamů autentického telefonního rozhovoru se záchrannou službou na čísle 155.

Poté se účastníci rozešli do jednotlivých tříd, kde už na ně čekali záchranáři s praktickými ukázkami, nácvikem poskytnutí první pomoci s neodkladnou resuscitací a všichni měli možnost vyzkoušet si práci s defibrilačním přístrojem.

Setkání se záchranáři bylo velmi zajímavé a přínosné. Věříme, že pokud by nějaká situace vyžadovala poskytnutí první pomoci, zvládneme to.

Mgr. Lenka Ticháčková

PSS