Návštěva ČNB

Studenti dvouletého semináře z ekonomie se 29. května zúčastnili exkurze do Prahy. Hlavním bodem programu byla návštěva České národní banky a beseda s viceguvernérem  Ing. Tomášem Nidetzkým. Dále se studenti dle své volby mohli účastnit návštěvy Parlamentu České republiky při jeho zasedání, nebo Muzea smyslů. Po zasedání zbyl čas i na procházku po Pražském hradě.

V rámci návštěvy České národní banky byly studentům promítnuty dva filmy o historii peněz i o historii samotné ústřední banky. Pro zájemce, jeden z filmů je k dohledání na internetu (https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0). Dále následovala prohlídka expozice peněz, ve které studenti mohli vidět mince i bankovky, které se dochovaly z dřívějších let. Vystaveny byly i příklady falešných peněz. Vrcholem výstavy však byla jedinečná zlatá mince České národní banky.

Jedná se o vysokohmotnostní zlatou minci s nominální hodnotou 100 000 000 Kč, kterou Česká národní banka nechala vyrobit k letošnímu 100. výročí zavedení česko-slovenské koruny. Mince z ryzího zlata s průměrem 53,5 cm a o váze 130 kg byla od února do poloviny května k vidění na výstavě 100 let česko-slovenské koruny v Císařské konírně Pražského hradu. Po ukončení výstavy byla přesunuta do ČNB.

Byli jsme první návštěvníci, kteří mohli tuto minci v expozici vidět.

Po výstavě následovala beseda s viceguvernérem. Pan Ing. T. Nidetzký rozebíral témata, o která jej studenti předem požádali. Zodpovězeno bylo i mnoho dotazů, které vysvětlovaly chování české centrální banky v určitých ekonomických oblastech.

Následovala pauza na oběd, během které se účastníci exkurze mohli rozhodnout, zda se dále vzdělají v politice návštěvou zasedání poslanců v Parlamentu, nebo si vyzkouší, zda jsou jejich smysly odolné proti iluzím.

Studenti se z obou těchto aktivit vrátili nadšení, z čehož soudím, že si všichni účastníci exkurzi do Prahy užili. Proto mě, jakožto účastníkovi této exkurze, nezbývá než poděkovat paní zástupkyni L. Ticháčkové, že nám naplánovala výlet do Prahy, a také za neobyčejnou možnost diskuze s panem viceguvernérem ČNB Ing. T. Nidetzkým.

Autorky textu: Alena Kratochvílová & Jana Zavadilová, Seminář ekonomie.

Hanácká kyselka