Seminaristé byli v parlamentu

Dne 7. května jsme se někteří, v rámci semináře společenských věd, vydali na exkurzi do Prahy. Naším cílem byly budovy Parlamentu ČR na Malé Straně.

Po několikahodinové cestě vlakem nás provedli budovou Senátu, kde nás seznámili s její historií a současným fungováním zde sídlící instituce. Vítaným zpestřením této části byla beseda s panem Tomášem Goláňem, senátorem ze Zlína. Myslím, že všem nám jeho povídání přišlo velmi zajímavé. Byl nám tak předložen  jiný pohled na věc. Zážitkem se pro nás stala i návštěva Zeleného salonku v doprovodu pana senátora.

Následovalo volno na oběd a po něm návštěva budovy Poslanecké sněmovny. Tady nás už pouze provedli, ale více než z historie nám pověděli něco o současném fungování této komory Parlamentu. Věřím, že exkurze se nám všem líbila a odnesli jsme si z ní spoustu nových poznatků.

Tereza Horáková, 3b

PSS