Reprezentační družstvo matematiků GJŠ na finále MO Itálie - Cesenatico 2019

19-cesenatico-09Ve dnech 2. - 5. května se družstvo matematiků GJŠ zúčastnilo finále Italské matematické olympiády, na které jsme byli pozváni jediní z ČR jako zahraniční hosté spolu s družstvy z Maďarska, Rumunska a Anglie.

V pátek dopoledne probíhala individuální soutěž. Naši školu zde reprezentoval Adam Zemánek. Ve velké konkurenci nejlepších italských matematiků se mu bohužel na medaili nepodařilo dosáhnout. Páteční odpoledne a sobotní dopoledne pak patřilo soutěži družstev. Zde se naše mladé družstvo ve složení Adam Zemánek, Amálie Dostalíková, Darian Poljak, Vendula Onderková, Michaela Svatošová a Karel Chwistek rozhodně neztratilo. Ve finále jsme se umístili na 18. místě z 36 postupujících družstev. Naši velmi mladí reprezentanti tak určitě nasbírali velice cenné zkušenosti do dalších let nejen pro týmové soutěže v matematice.

Celý pobyt ovšem nebyl pouze o matematice. Ve volném čase jsme poznávali starobylé přístavní město Cesenatico a navštívili jsme blízké turistické centrum Rimini a velice známý ministáteček San Marino. Tento pobyt pro nás tedy nebyl přínosný pouze v oblasti matematiky. Spoustu zážitků a nových informací si z něj odvážíme také z referátů, které si k zajímavostem podél naší cesty připravili všichni účastníci.

Vendula Onderková

PSS