Exkurze na Mírov 2019

12. březen byl studený a větrný den, který v člověku nevyvolával zrovna příjemné pocity. Stejně jako místo, které bylo cílem naší exkurze – věznice Mírov, jejíž historie sahá až do 12. století, kdy je na strmém vrcholu nedaleko Mohelnice, postaven opevněný hrad.

Hned po příjezdu se naší skupiny ujali dva vězeňští psychologové, kteří nás nejen provedli po areálu za přísných bezpečnostních opatření, ale rovněž nám předali mnoho zajímavých informací.

Dnes je ve věznici místo pro téměř 400 vězňů, z toho 3 odsouzeni na doživotí. Více než polovina vězňů všech věkových kategorií denně pracuje ve výrobě nábytku, který je možno si prohlédnout. Ze zbytků dřeva pak vyrábějí hračky, které jsou velmi populární.

Exkurze byla pro nás studenty velmi přínosná.

Kryštof Složil, 3b

Macho Motorsports