Ocenění nejlepších matematiků a fyziků školy

2018-diplomy-mf-28V úterý 20. června proběhlo v aule školy slavnostní předávání diplomů za matematické a fyzikální soutěže.

Spolu s předsedkyněmi předmětových komisí matematiky a fyziky předal nejlepším matematikům a fyzikům ocenění a diplomy ředitel školy Mgr. Jan Raška. Na konci slavnostního předávání se ještě všichni ocenění shromáždili na společnou fotografi.

Gratulujeme všem oceněným studentům, děkujeme za skvělou reprezentaci školy, a přejeme spousty úspěšných účastí a umístění i v příštím roce.

RSJ foundation