Linde Brno aneb Viděli jsme neviditelné...

2018-linde-08Jako každoročně jsme s žáky kvint navštívili firmu Linde a.s. v Brně.

Ve firmě už jsme byli očekáváni, přivítal nás na recepci pan Ing. Šturma. Vyprávěl zajímavosti o svém oboru po celou dobu exkurze. Seznamoval nás se způsoby získávání a používání technických plynů (helia, kyslíku, dusíku a oxidu uhličitého). Zaměřil se na využití těchto plynů v potravinářství i strojírenství. Připravil suchý led , ukázal působení stlačeného dusíku na různé materiály.

Na závěr dostali všichni limonádu – samozřejmě sycenou oxidem uhličitým a jahodovou zmrzlinu nám připravila paní učitelka (foto) ze smetany mražené tekutým dusíkem.

PK chemie

Macho Motorsports