Celostátní kolo logické olympiády 2011

V pondělí 28. listopadu 2011 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky finále logické olympiády. Je to soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Do letošního ročníku se zaregistrovalo 32 300 soutěžících, což je zatím nejvíce v historii soutěže.

Naši školu velmi úspěšně reprezentovali dva žáci, kteří si svůj postup vybojovali v krajském kole.

Ivana Pumprlová ze septimy b obsadila v tomto celorepublikovém finále čtvrté místo v kategorii studentů středních škol a Jan Gocník z kvarty a skončil ve své kategorii žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií taktéž na velmi pěkném čtvrtém místě.

Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Podrobnější informace o soutěži je možné nalézt na www.logickaolympiada.cz

Mgr. Marta Lupačová

Pemap