Udělování pololetních ředitelských pochval

2018-pochvaly-rs-08Přestože se druhé pololetí školního roku po kratičkých pololetních prázdninách zase rozběhlo na plné obrátky, je jistě třeba alespoň v krátkosti zhodnotit pololetí uplynulé. A jak to udělat lépe než udělováním pochval ředitele školy za vynikající reprezentaci školy.

A tak se po rozdání pololetního vysvědčení vždy ještě ti nejlepší tradičně setkají s ředitelem školy Mgr. Janem Raškou, od nějž obdrží nejen ředitelskou pochvalu, ale současně také poděkování za skvělou reprezentaci našeho gymnázia v rámci kraje, republiky a mnohdy dokonce i Evropy.

Takže i my se tímto připojujeme ke gratulaci všem oceněným, děkujeme za hájení skvělé reputace Gymnázia Jakuba Škody v Přerově, a držíme palce do dalších soutěží a poměřování sil na poli přírodních či společenských věd, jazyků nebo třeba sportu.

Vedení GJŠ

RSJ foundation