Studenti GJŠ 3. v republice v Robosoutěži

2017-robosoutez-01V pátek 15. prosince se na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze konalo finále Robosoutěže, což je celostátní soutěž robotů z Lega. Naši školu reprezentoval tým s názvem Kotrš. Tento název vznikl z počátečních písmen  jmen tří studentů: Adam Kopec ze septimy b – hlavní programátor, Tomáš Šišma ze sexty b – hlavní konstruktér a Filip Trhlík – manažer.

Úkolem robota bylo posbírat různobarevné míčky na hracím poli a umístit je do terče dle jejich barev. Robot našeho týmu procházel celou soutěží zcela suverénně a - což považujeme za nejcennější - podával po celou dobu naprosto vyrovnaný výkon bez větších výkyvů. Což se ani jednomu z našich soupeřů nedařilo zdaleka dosáhnout. Několik málo robotů dokázalo nasbírat v některých jízdách sice více bodů, ale nespolehlivost software či konstrukce později zapřičinily jejich vyřazení. Náš tým nakonec nebojoval ve finále jen díky penalizaci za použití dílu z jiné stavebnice:(

Nebýt této skutečnosti, naši studenti by celou soutěž mohli vyhrát. Což je obzvlášť cenné, když si uvědomíme, že jejich soupeři bylo i 5 vysokoškolských týmů.

Po napínavém průběhu se tedy naši studenti umístili na vynikajícím třetím místě v konkurenci asi 120 týmů ze středních škol z celé republiky a pěti týmů z ČVUT.

V soutěži bylo rozdáno mnoho cen (notebooky, tablety atd.), naši borci si odvezli domů tři mobilní telefony spoustu dalších cen. Mezi nejcennější lze ale kromě nabytých zkušeností počítat i automatické budoucí přijetí na Elektrotechnickou fakultu ČVUT.

Podrobnosti najdete na stránkách Robosoutěže (https://robosoutez.fel.cvut.cz/) a videa na odkazech

Děkujeme studentům za vzornou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy nejen v konstrukci robotů.