Předávání pochval ředitele školy

17-reditelske-pochvaly-038S koncem školního roku přichází neodmyslitelně účtování v podobě vysvědčení. S ním obdrží mnozí žáci také různé pochvaly za činnosti či výsledky chvályhodné, případně několik málo jedinců i napomenutí za počiny netolik žádoucí:) 

Těch prvně zmiňovaných je ovšem na Gymnáziu Jakuba Škody tradičně obrovská převaha a vskutku velké množství. A je také za co chválit! Vedle pochval za práci pro třídní kolektiv, starost o kytky ve třídě, pomoc při dni otevřených dveří a podobně, je především mnoho takových, které jsou uděleny třídním učitelem či ředitelem školy za vynikající reprezentaci naší školy v soutěžích okresního, krajského, celostátního a občas dokonce i mezinárodního formátu!

A právě při předávání pochval udělovaných ředitelem školy za úspěchy v krajských a vyšších soutěžích se krátce po předání vysvědčení setkávají všichni ocenění v aule školy. Tam jim svoji pochvalu předává vždy ředitel školy Mgr. Jan Raška osobně. A i když se ne všichni žáci mohou této slavnostní události zúčastnit, můžete na fotografiích posoudit sami, že těch, kteří šíří dobré jméno Gymnázia Jakuba Škody, města Přerova, případně i celé České republiky není vůbec málo.

A myslíme si, že si zaslouží nejen pochvalu, ale i poděkování.

Hanácká kyselka