Sponzorujeme surikaty

surikatyTak jako v předchozích letech  byla jedna z možností jak prožít 16. listopadu DEN STUDENTSTVA  návštěva ZOO na Sv. Kopečku spojená s předáním  našeho sponzorského daru pro surikaty.

Celkem 21 žáků z prim, sekund, tercií i kvart strávilo (navzdory pesimistickým předpovědím o nepříznivém počasí a smogové situaci) slunečné dopoledne prohlídkou ZOO.  Po příjezdu jsme předali 4 800 Kč a pak už jsme se mohli věnovat pozorování oblíbených zvířat. Ze všech zážitků určitě nejpůsobivější bylo sledování pobíhajících pižmoňů, krmení lvů nebo právě se slunících se surikat.

O tom, že se akce vydařila, svědčí její zhodnocení primány:

Už víme, co si vybereme příště – zase pojedeme do ZOO na Sv. Kopečku!
Doufáme, že ještě sedmkrát :)  

Předmětová komise biologie děkuje všem, kteří přispěli na surikaty, a věří, že se primánům jejich přání splní.

Za PK biologie H. Zatloukalová

Pemap