Krajské kolo AO - kategorie CD, EF, GH

Astronomická olympiáda – krajské kolo CD, EF, GH

Jak má postupovat soutěžící při řešení krajského kola v kategorii CD, EF nebo GH?

Přihlašovací údaje budou účastníkům zaslány v prvním týdnu řešení e-mailem. Pokud nemají postupující ze školního kola v databázi zadanou e-mailovou adresu, nalezne jejich přihlašovací údaje učitel v sekci pro učitele a sdělí je žákům. Řešení online testu je možné v termínu od 9. 1. 2017 do 27. 3. 2017.

 • pozorovací nebo praktická úloha - se řeší písemně doma. Časový limit není stanoven. Řešení je nutné odevzdat učiteli na začátku prezenční části.
 • teoretické úlohy korespondenční části - se řeší písemně doma. Časový limit není stanoven. Řešení je nutné odevzdat učiteli na začátku prezenční části.
 • prezenční část
  1. dostavit se 27. 3. ve stanovený čas do učebny, kde se koná prezenční část
  2. časový limit na vyřešení úloh bude 90 minut v kategoriích EF a GH a 150 minut v kategorii CD
  3. na všechny listy s řešením čitelně napsat své jméno, příjmení a kód, neoznačené listy nebudou hodnoceny
  4. pokud jste řešili i do zadání, je třeba podepsat a odevzdat i zadání
  5. odevzdat vyučujícímu řešení teoretických úloh korespondenční části a praktické části
  6. vyučující odešle hromadně za celou školu všechny části nejpozději následující pracovní den na níže uvedenou adresu

  !!! Přihlašovací údaje pro „online část“ obdržíte v kabinetě fyziky nebo od svého vyučujícího F. Zadání krajského kola najdete na www stránkách fyziky GJŠ nebo rovněž v kabinetě fyziky. !!!