Exkurze do Hodonína 2016 - kvarta-a

DSC 0332V pátek 4. 11. třída kvarta a navštívila Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně, které se nachází v budově bývalých kasáren nedaleko od vlakového nádraží. V muzeu se žáci během dvouhodinové přednášky dozvěděli o využití ropy ve středověku a počátcích těžby ropy na našem území nedaleko Hodonína na počátku 20. století.

Během přednášky žáci kvarty dokázali velmi dobře odpovídat na otázky svého průvodce, protože hodně znalostí o ropě i způsobu jejího zpracování se už učili v hodinách chemie. Žáky nejvíce zaujala ta část přednášky, která se týkala způsobu vyhledávání nových nalezišť. Během návštěvy muzea si žáci prohlédli mnoho vystavených exponátů související s těžbou ropy a mapu nalezišť fosilních surovin nejen na našem území, ale i na území okolních států. Velmi bohatá byla sbírka exponátů související s těžbou ropy i sbírka zkamenělin z období neogenu a jury.

Exkurze skončila prohlídkou venkovního technického parku.

Fotografie z exkurze najdete ve fotogalerii.

Simona Večeřová

Pemap