Olympiády a soutěže 2015/16

stupnevitezuŠkolní rok je definitivně ukončen vždy k poslednímu červnu. Ne tak ovšem kolotoč olympiád a soutěží v mnoha předmětech, oborech, kategoriích a soutěžních kolech. Obzvláště ty celostátní či mezinárodní mohou někdy zasáhnout až do prázdninového období.

Pak nastává období rekapitulace, sčítání a konečného zúčtování. A po něm lze vše uzavřít a sestavit konečný přehled. Tento přehled přinášíme v tomto dokumentu a myslíme, že můžeme být na studenty Gymnázia Jakuba Škody právem pyšní.

Ještě jednou děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Hanácká kyselka