Slavnostní ukončení školního roku 2015-2016

vysvedceni-001 vysvedceni-002Školní 2015-2016 je definitivně za námi. Na Gymnáziu Jakuba Škody se kromě slavnostního předání vysvědčení třídními učiteli ve třídách rozdávají samozřejmě také pochvaly za reprezentaci školy v soutěžích, či mimořádné studijní či jiné aktivity.

Pochvaly ředitele školy předává ředitel školy Mgr. Jan Raška v aule školy po rozdání všech vysvědčení ve třídách. Studentům, kteří reprezentovali školu v krajských, celostátních či dokonce mezinárodních soutěžích tak poděkuje vedení školy osobně, za mimořádné úsilí, které věnují nejen svému rozvoji, ale také šíření dobrého jména naší školy.

Ještě jednou děkujeme za reprezentaci školy všem oceněným, a vám všem pěkné léto a vydařené prázdniny a dovolené.

Hotel Fit