Malá Chemická olympiáda

Ve čtvrtek 2. června se v prostorách Prechezy Přerov konal již 15. ročník Malé chemické olympiády. Naši školu reprezentoval Štěpán Kosík z tercie b, který získal 3. místo. mala-choDarián Poljak a Vít Úlehla z tercie a se stali úspěšnými řešiteli.

Předmětová komise chemie děkuje za vzornou reprezentaci školy a všem chlapcům přeje mnoho dalších úspěchů nejen v chemických soutěžích.

Mgr. Zdeňka Jančíková

Pemap