Němčina na GJŠ

Proč si zvolit na GJŠ právě německý jazyk?

Znalost němčiny umožní studentům získat stipendia na německých univerzitách a vzhledem ke geografické poloze ČR je určitě výhodou i pro uplatnění na trhu práce. V rámci EU je němčina mateřským jazykem více než 100 milionů lidí! A víte, že nejvíce studentů programu Erasmus míří právě do Německa?

Vysokou úroveň znalostí německého jazyka u našich studentů potvrzuje 100% úspěšnost při mezinárodních jazykových zkouškách, vynikající výsledky při srovnávacích testech, jakož i úspěchy v soutěžích.

Studenti jsou dobře připraveni také na přijímací zkoušky na VŠ, jak potvrzují jejich přijetí i reference o úspěšnosti při přijímacím řízení. Výuka německého jazyka na GJŠ probíhá v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce, který stanovuje jazykové úrovně dle mezinárodně platné a uznávané škály. dghdfh

Pro studenty němčiny je nyní výstupní úrovní B1, neboť podle ŠVP se němčina vyučuje jako tzv. "další cizí jazyk".

 

Co nabízíme?

- přípravu na mezinárodní zkoušky (Goethe-Zertifikat úrovně B1 a B2)
- účast na mezinárodních projektech (např. Europa hoch 8Mitten in Europa, Miteinander in Prag)
- prezentace zahraničních škol pro naše studenty (např. Česko-německé fórum mládeže,  Fachhochschule Wiener Neustadt)
- tematické zájezdy (např. do Vídně, Bavorska, Tyrolska, Švýcarska, Berlína)
- návštěvy institucí (Goethe-Institut Praha, Rakouská knihovna Olomouc, Österreich-Institut Brno)
- účast při spolupráci s Bundesrealgymnasium Graz (Rakousko)

 

Spolupráce se zahraničím

Nejdéle a pravidelně realizovanou zahraniční spoluprací je spolupráce s rakouským gymnáziem BRG Kepler v Grazu. Pravidelně v lednu se vybraní matematici z tohoto města účastní matematické olympiády v Přerově a naopak - v červnu soutěží naši matematici ve Štýrsku. Studenti němčiny při této akci poskytují podporu a starají se o volný čas a pohodlí hostů. Absolvují s nimi i doprovodný program mimo olympiádu.

 

Další projekty

Mensch und Natur I - V
Za památkami UNESCO
Europa hoch 8
Jugendbegegnung Theresienstadt – Prag