Předmětové komise

Jazyk český

předseda: Mgr. KRÁTKÁ Ivana

členové:

 • Mgr. HLOBILOVÁ Darja
 • Mgr. KOUBA Petr
 • Mgr. KARHÁNEK Václav
 • Mgr. KONEČNÁ Renata
 • Mgr. MATĚJOVÁ Radka
 • Mgr. NOVÁKOVÁ Jitka
 • Mgr. SLOVÁKOVÁ Dagmar
 • Mgr. ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta
 • Mgr. VOJTĚCHOVSKÁ Eva
 • Mgr. ZAPLETAL Zdeněk

Jazyk anglický

předseda: Mgr. RIEDLOVÁ Eva

členové:

 • Mgr. ĎURIČKOVÁ Ivana
 • Mgr. FUKSOVÁ Petra
 • Mgr. HERČÍKOVÁ Iva
 • Mgr. KAŠAOVÁ Yveta
 • Mgr. MATĚJÍČKOVÁ Veronika
 • Mgr. MLČOCHOVÁ Lenka
 • Mgr. POSPÍŠIL Jaroslav
 • Mgr. SLÁDEČKOVÁ Jitka
 • Mgr. ŠVIKOVÁ Barbora

Jazyk německý

předseda: PhDr. KREJČÍŘOVÁ Helena

členové:

 • Mgr. HLOBILOVÁ Darja
 • Mgr. KREMELOVÁ Ivana
 • Mgr. KÜCHLER Marek
 • Mgr. MATĚJÍČKOVÁ Veronika
 • PhDr. NĚMČÁK Vít
 • Mgr. NOVÁKOVÁ Jitka

Jazyk ruský

předseda: Mgr. KREMELOVÁ Ivana

členové:

 • Mgr. FUKSOVÁ Petra
 • Mgr. NETOPILOVÁ Helena

Jazyk francouzský

předseda: Mgr. KREJČÍ Kateřina

členové:

 • Mgr. VOJTĚCHOVSKÁ Eva

Jazyk latinský

předseda: Mgr. SLOVÁKOVÁ Dagmar

Základy společenských věd

předseda: Mgr. TICHÁČKOVÁ Lenka

členové:

 • PhDr. BABUŠČÁKOVÁ Zuzana
 • Mgr. GADASOVÁ Yveta
 • Mgr. KONEČNÁ Renata
 • Mgr. KARHÁNEK Václav

Dějepis

předseda: Mgr. KOUBA Petr

členové:

 • Mgr. KRÁTKÁ Ivana
 • Mgr. KÜCHLER Marek
 • Mgr. SLOVÁKOVÁ Dagmara
 • Mgr. ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta
 • Mgr. ZAPLETAL Zdeněk

Matematika

předseda: Mgr. ČTVRTNÍČKOVÁ Jitka

členové:

 • Mgr. BARTONÍKOVÁ Jana
 • Mgr. BORŮVKA Bohdan
 • Mgr. HORÁKOVÁ Pavla
 • Mgr. GREŠOVÁ Jana
 • Mgr. HLAVÁČEK Pavel
 • Mgr. HUTEČKA Petr
 • Mgr. LUPAČOVÁ Marta
 • Mgr. NETOPIL Zdeněk
 • Mgr. SKLENÁŘOVÁ Jana
 • RNDr. ŠVRČEK Jaroslav 
 • Mgr. VEČEŘOVÁ Simona
 • Mgr. VYCHODIL Pavel
 • Mgr. ZATLOUKALOVÁ Helena

Fyzika

předseda: RNDr. KAŠTILOVÁ Dagmar

členové:

 • Mgr. FIURÁŠEK Jaromír
 • Mgr. HLAVÁČEK Pavel
 • Mgr. HUTEČKA Petr
 • Mgr. KUBÁNEK Miloslav
 • Mgr. LUPAČOVÁ Marta
 • Mgr. BORŮVKA Bohdan

 

Informatika a výpočetní technika

předseda: Mgr. KUBÁNEK Miloslav

členové:

 • Mgr. BORŮVKA Bohdan
 • Mgr. RAŠKA Jan
 • Mgr. SKLENÁŘOVÁ Jana
 • Mgr. VYCHODIL Pavel
 • Mgr. FOJTÍK Igor
 • Mgr. ČTVRTNÍČKOVÁ Jitka

Biologie

předseda: Mgr. BARTONÍKOVÁ Jana

členové:

 • Mgr. BARTONÍKOVÁ Zuzana
 • Mgr. JANČÍKOVÁ Zdeňka
 • Mgr. MACHAČOVÁ Lada
 • Mgr. RŮŽIČKA Jiří
 • Mgr. ŠVRČKOVÁ Eva
 • Mgr. URBÁŠKOVÁ Petra
 • Mgr. ZATLOUKALOVÁ Helena

Chemie

předseda: Mgr. MACHAČOVÁ Lada

členové:

 • Mgr. JANČÍKOVÁ Zdeňka
 • Mgr. VEČEŘOVÁ Simona
 • Mgr. ROHÁNKOVÁ Martina

Zeměpis

předseda: Mgr. HORÁKOVÁ Pavla

členové:

 • Mgr. SLÁDEČKOVÁ Jitka
 • Mgr. KAPAŇOVÁ Andrea

Tělesná výchova

předseda: Mgr. GADASOVÁ Yveta

členové:

 • Mgr. BARTONÍKOVÁ Zuzana
 • Mgr. ČERVENÁ Zuzana
 • Mgr. KAPAŇOVÁ Andrea
 • PhDr. NĚMČÁK Vít
 • Mgr. RŮŽIČKA Jiří
 • Mgr. URBÁŠKOVÁ Petra

Výtvarná výchova

předseda: Mgr. NETOPILOVÁ Helena

členové:

 • Mgr. FOJTÍK Igor
 • Mgr. MATĚJOVÁ Radka
 • Mgr. KREJČÍ Kateřina

Hudební výchova

předseda: Mgr. GREŠOVÁ Jana

členové:

 • vedení sboru: OŠČÁDALOVÁ Věra