Kroužky

Pro koho ...
  • biologický badatelský kroužek je určen pro všechny žáky nižšího gymnázia, kteří se zajímají o přírodu
  • v případě zájmu žáků vyššího gymnázia se domluvte se svými vyučujícími biologie
Co děláme ...
  • vycházky do přírody
  • diskuse o daných problémech
  • příprava na různé soutěže
  • besedy
  • přednášky
  • odborná laboratorní cvičení
  • ...scházíme se dle informací na nástěnce biologie jednou týdně