Úspěchy studentů v soutěžích

stupnevitezuStudenti Gymnázia Jakuba Škody se každoročně zúčastňují mnoha soutěží všech úrovní - od školních kol až po celostátní, ve výjimečných případech dokonce mezinárodní úrovně. V soutěžích přírodovědného, jazykového, společenskovědního i sportovního zaměření dosahují pravidelně vynikajících výsledků, a každoročně rádi měří své síly a schopnosti s konkurenty z ostatních škol.

Výsledky z loňského školního roku najdete na tomto odkazu. (.pdf, 200 kB)

Betonika