Ostatní soutěže

Fyziklání online

Online fyzikální soutěž v řešení fyzikálních problémů, která probíhá po celém světě, se zadáním v češtině a angličtině. Soutěž pořádá Fyzikální korespondenční seminář Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolupořadatelem je MŠMT.

Jak

 • Fyziklání online je tříhodinová týmová hra probíhající přes Internet.
 • Soutěžit můžou 1–5členné týmy v několika kategoriích.
 • Můžete se těšit obdobu klasického Fyziklání a Hurry-up sérii
 • Pravidla

  Proč

 • Hraje se o prestiž i hmotné ceny, oceněno bude prvních pět týmů v každé z kategorií A, B, C a jeden tým v kategorii open, který je z ČR nebo SR.
 • Kdy

 • registrace týmů do ---  na webu soutěže online.fyziklani.cz
 • Soutěž proběhne
 • Více informací na: online.fyziklani.cz, facebook: www.facebook.com/FYKOS

  FYKOS - FYzikální KOrespondenční Seminář

  FYKOS je určen pro všechny středoškoláky se zájmem o fyziku. Zájemci dostávají šestkrát do roka zadání osmi úloh, na jejichž vyřešení mají asi měsíc čas. Svá řešení zašlou autorům, ti je opraví, obodují a spolu se vzorovými řešeními a výsledkovou listinou pošlou zpět. Zapojit se může kdokoliv a kdykoliv podle uvedených pravidel. Pro nejlepší řešitele uplynulé poloviny ročníku organizují pořadatelé jarní (resp. podzimní) soustředění plné sportovních, fyzikálních a jiných her v zajímavých koutech naší vlasti a spoustu dalších akcí.

  Jak se stát řešitelem

  Stačí poslat řešení některých úloh z aktuální série a základní informace o své osobě (jméno, příjmení, datum narození, adresu, školu a kategorii) na adresu pořadatelů. Poté vám již bude zasíláno zadání dalších sérií na vámi uvedenou adresu. Můžete se samozřejmě připojit kdykoliv během roku, ale budete se muset smířit s bodovým náskokem ostatních řešitelů.

  Není nutné posílat řešení všech úloh, i jedna vyřešená úloha má smysl. Řešitelé, kteří spočítají úplně všechno, jsou spíše výjimkou. Často je dobré poslat i řešení, které není „dotažené“ úplně do konce, žádný učený z nebe nespadl!

  Proč řešit

  Řešením úloh FYKOSu získáte praxi v řešení fyzikálních problémů a hlubší náhled na jejich podstatu. FYKOS je též velmi vhodnou přípravou pro současné a budoucí úspěšné řešitele jiných fyzikálních soutěží (Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků apod.). Je také dobrým odrazovým můstkem pro studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

  Bližší informace a zadání aktuální série úloh naleznete na stránkách pořadatelů http://fykos.cz/.