Fyzikální olympiáda

Zveřejněny termíny a zadání domácího kola nového 60. ročníku 2018 - 2019

 

Úvod
Organizace soutěže
Pokyny pro soutěžící
Vypsané kategorie
Termíny FO
Stáhněte si

Fyzikální olympiáda - 60. ročník
školní rok 2018/2019

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2018/2019 60. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO). Soutěží FO vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

     Vítězní řešitelé druhého kola všech kategorií a v kategorii A též třetího kola soutěže budou odměněni hodnotnými cenami. Kromě toho dostanou úspěšní řešitelé druhého a třetího kola soutěže pochvalná uznání a vítězové třetího kola diplomy.

     Při výběru na některé fakulty vysokých škol matematického, fyzikálního a technického směru se přihlíží mimo jiné i k tomu, zda se uchazeč zúčastnil fyzikální olympiády a jaký měl v ní úspěch.

          Přejeme vám hodně úspěchů. ÚVFO

Oficiální stránky FO na adrese http://fyzikalniolympiada.cz

Oficiální stránky krajské komise FO na adrese http://fo.upol.cz

Obsah

Organizace soutěže

     Fyzikální olympiáda probíhá ve všech kategoriích několikakolově. Řešitelé absolvují nejdříve domácí kolo, ve kterém mají za úkol vyřešit sedm úloh. Řešitel postupuje do dalšího (regionálního, okresního) kola pokud je alespoň pět úloh vyřešeno na 5 bodů (maximum 10 bodů) a je řešena (i neúspěšně) experimentální úloha.

     Na pomoc s řešením domácího kola organizujeme na naší škole pravidelné konzultace jednotlivých kategorií.

 

Obsah

Pokyny pro soutěžící

     Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví. Na každý další list napište svoje jméno, příjmení, školu, číslo úlohy a číslo strany řešení.

Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví:

Jméno a příjmení:
Třída: Zaměření: Kategorie:
Škola:
Učitel fyziky: Posudek: Posuzovali:
Úloha č.:

Obsah

Kategorie FO

Kategorie A – 4. ročník (oktáva)
Kategorie B – 3. ročník (septima)
Kategorie C – 2. ročník (sexta)
Kategorie D – 1. ročník (kvinta)
Kategorie E – 9. třída ZŠ a daný ročník víceletého gymnázia (kvarta)
Kategorie F – 8. třída ZŠ a daný ročník víceletého gymnázia (tercie)
Kategorie G – 7. třída ZŠ a daný ročník víceletého gymnázia (sekunda) - Archimediáda

Obsah

Důležité termíny FO

Zahájení nového ročníku: 18. 9. 2018

 • Kategorie A - střední školy
  • Domácí kolo: do 11. 1. 2019
  • Krajské kolo: středa 23. 1. 2019
  • Celostátní kolo: 26. - 1. 3. 2019 (Hradec Králové)
  • Výběrové minisoustředění s testy: duben 2019 (Hradec Králové)
  • Přípravné soustředění před MFO: červen 2019 (Hradec Králové)
  • Mezinárodní FO: 7. - 15. červenec 2019 (Tel Aviv, Izrael)

 • Kategorie B, C, D - střední školy
  • Domácí kolo: do 1. 4. 2019
  • Krajské kolo: pondělí 29. 4. 2019
  • Celostátní soustředění v kategoriích B a C: září 2019 (Pec pod Sněžkou) 

 • Kategorie E, F
  • Domácí kolo: do 13. 3. 2019
  • Okresní kolo: středa 3. 4. 2019
  • Krajské kolo:  středa 24. 4. 2019

Krajská komise organizuje semináře pro řešitele v následujících termínech:

 •  pátek 9. 11. 2018 (kategorie A)
 • v pátek 30. 11. 2018 (kategorie A)
 • v pátek 18. 1. 2019 (kategorie B, C)
 • v pátek 1. 3. 2019 (kategorie B, C)

Semináře proběhnou vždy od 13:30 v nové budově Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc.

Obsah

Stáhněte si

 • Řešení úloh domácího kola
  • Kategorie A PDF
  • Kategorie B PDF
  • Kategorie C PDF
  • Kategorie D PDF

Obsah