Archimediáda

Úvod
Organizace soutěže
Pokyny pro souěžící
Termíny
Stáhněte si

Archimediáda 2019
kategorie G fyzikální olympiády

Organizace soutěže

     Soutěž ARCHIMÉDIÁDA 2017 probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. První část soutěže se uskuteční v únoru až květnu. Máte za úkol vyřešit pět úloh, které jsou uvedeny dále. Jejich řešení vyžaduje schopnost fyzikálně uvažovat, používat jednoduché výpočty nebo grafy. Některé úlohy předpokládají také provést jednoduchý pokus.

     

Obsah

Pokyny pro soutěžící

     Řešení úloh zapisujte na papíry formátu A5 (malý sešit), každou úlohu na zvláštní papír. U všech úloh popište své úvahy při řešení. Úlohy byste měli řešit stručně, ale protokol o řešení musí být výstižný, doplněný výpočty, grafy, tabulkami naměřených hodnot či jinak získaných údajů. Při řešení kreslete obrázky a náčrtky. Stačí obrázky načrtnout „od ruky“, ale grafy pečlivě narýsujte. Pokusy můžete provádět doma nebo ve škole, musí však být načrtnuta a popsána soustava použitých pomůcek, uveden postup měření a zpracovány výsledky.

Obsah

Důležité termíny Archimediády
  • Archimediáda
    • Zahájení soutěže: 1. 2. 2019
    • Domácí kolo: 1. 2. - 4. 5. 2019
    • Druhé kolo (školní/okresní): 13. – 31. 5. 2019

Obsah

Stáhněte si

Obsah