Rakousko, Švýcarsko a jižní Francie

phoca thumb_l_Francie-03Ve dnech 5.-10.10.2015 se zájemci z řad žáků našeho gymnázia zúčastnili poznávacího zájezdu, během kterého navštívili Mozartovo rodiště Salzburg, hlavní město Švýcarska Bern a další 3 dny strávili v jižní Francii v kraji Provence a na Azurovém pobřeží. Poznali historická města Avignon a Arles, hlavní město regionu Marseille a na závěr pobytu Nice a Monako.

Součástí programu byla také návštěva švýcarské čokoládovny Maison Cailler s interaktivní výstavou, která v angličtině objasňovala historii a výrobní postup čokolády a byla zakončena ochutnávkou výrobků. Dále se žáci mohli seznámit s historií výroby parfémů v jihofrancouzském městě Grasse a na závěr pobytu si prohlédli expozice v Oceánografickém muzeu v Monaku.

Studenti si mohli v běžných každodenních situacích procvičit angličtinu, francouzštinu i němčinu, poznali kulturu, odlišné zvyky a mentalitu obyvatel navštívených zemí. A také poznali sebe sama a své schopnosti orientovat se v cizím prostředí.

Mgr. Eva Vojtěchovská