Zkoušky DELF letos opět úspěšné!

Jak se již stalo dobrou tradicí, koncem listopadu 2014 se na naší škole opět konaly mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka, takzvaný DELF scolaire (školní diplom znalosti francouzského jazyka).

Letos se zúčastnilo sedm našich studentů a dva z Gymnázia Jana Blahoslava. Zkoušejícími v ústní části byli dva francouzští rodilí mluvčí z Francouzské aliance v Ostravě. Zkoušky jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Jsou platné na celém světě a po celý život. Skládají ze čtyř částí – porozumění mluvenému slovu, porozumění čtenému textu, písemný a ústní projev. Studenti si mohou vybrat ze 4 jazykových úrovní podle obtížnosti: A1, A2, B1, B2.

Karolína Lavrinčíková, Monika Pumprlová, Andrea Vuová, Dominik Staněk a David Gücklhorn si vybrali jazykovou úroveň B1, Martina Navrátilová a Kuni Nguyenová z oktávy nejtěžší úroveň B2. Před několika dny přišla z Francouzského institutu v Praze dlouho očekávaná zpráva, že všichni účastníci složili zkoušky úspěšně. Bravo!

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za PK FJ Kateřina Krejčí