Návštěva Francouzské aliance v Brně

19-franc-alianceVe středu 4. prosince 2019 jsme se studenty francouzského jazyka z kvint navštívili speciální informační den Francouzské aliance v Brně, kde přítomní mohli získat podrobné informace o nabídce studia bakalářských a magisterských oborů na vysokých školách v Brně a v Olomouci, ve kterých by mohli uplatnit svoji znalost francouzštiny.

Po úvodním osobním přivítání ředitele Francouzské aliance Jiřího Votavy jsme se rozdělili do menších skupinek. Informace nám podali zástupci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, z Ústavu románských jazyků a literatur MU, z Pedagogické fakulty MU a z Katedry veřejné ekonomie MU, a dále pak představitel VUT Brno z Ústavu strojírenské technologie, jehož přednášku studenti ocenili nejvíc. Z Olomouce přijel Jan Zatloukal z Katedry romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, který prezentoval bakalářské a magisterské studium francouzské filologie, bakalářské studium francouzštiny se zaměřením na aplikovanou ekonomii, magisterské studium FJ se specializací na hospodářskou praxi a magisterské studium FJ se specializací na tlumočnictví a překlad.

Další informace byly určeny pro studenty, kteří by chtěli odjet studovat vysokou školu do Francie – do Nîmes nebo do Dijonu. A pro kvinty momentálně úplně aktuální záležitost – program Rok ve Francii, tedy studium střední školy jeden školní rok ve Francii, jenž představila pracovnice informační kanceláře Campus France. Všichni přítomní uvítali příležitost poslechnout si francouzský jazyk mimo školu, dozvěděli se i novinky o studiu na vysokých školách obecně a zjistili, že se dnes absolventi vysokých škol, ovládající francouzský jazyk nemusí uplatnit jen jako učitelé, překladatelé nebo tlumočníci, ale že francouzština je také perspektivní jazyk pro veřejnou správu, mezinárodní obchod nebo technické obory.

Za PK FJ Kateřina Krejčí