Frankofonie

2018-frankofonie-1Soutěž Frankofonie je určena žákům učícím se francouzštinu v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o kultuře a umění frankofonních zemí. Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut a další organizace. Letos proběhl již 16. ročník. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům jednotlivých soutěžních kategorií se konalo dne 20. března 2018 již tradičně v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Diplomatičtí zástupci frankofonních misí v ČR oceněným žákům a studentům věnovali věcné dary. Do výtvarné části soutěže se letos zapojilo 104 žáků z 26 škol základních škol a víceletých gymnázií a bylo oceněno 15 nejlepších prací, do vědomostní části soutěže se přihlásilo 538 studentů, z nichž bylo oceněno 11.

Zatímco loni jsme měli radost z 1. místa Marie Štěpánové, letos jsme byli ještě úspěšnější! Dokonce dvě místa v první desítce! Alica Floreková z tercie a soutěž vyhrála, Barbora Matějová z tercie b se umístila na pěkném 8. místě.

Oběma děvčatům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů při studiu tohoto krásného jazyka.

Za PK FJ Kateřina Krejčí