Návštěva ředitele Francouzské aliance

Cedric-005Ve středu 5. října 2016 přijel na návštěvu našeho gymnázia ředitel Francouzské aliance v Ostravě, pan Cédric Ramirez. Hlavním cílem jeho návštěvy bylo setkat se se studenty francouzského jazyka a podat jim hlavní informace o školních jazykových zkouškách z francouzštiny (tzv. DELF scolaire).

V aule se nás sešlo asi sedmdesát, přišli také žáci z Gymnázia Jana Blahoslava se svými profesorkami. Setkání se studenty bylo rozděleno na dvě části. První hodinu se nám Cédric nejprve představil a podělil se s námi o některé zajímavosti ze svého života. Pak jsme si zahráli poznávací hru a hádali, jakou souvislost s jeho osobou mohou mít určitá přesně zadaná čísla. Kladli jsme mu otázky, diskutovali a smáli se. Tak jsme se například dozvěděli, že Česká republika je čtvrtou zemí, kde ve funkci ředitele Francouzské aliance dosud působil. Předtím pracoval v Číně, na Fidži a ve Skotsku.

Druhá část besedy byla převážně informační a byla věnovaná zejména pokročilejším studentům, a to především těm, kteří letos zvažují účast na školních mezinárodních zkouškách z francouzštiny. Ty se budou na GJŠ konat letos opět koncem listopadu, a to již osmým rokem. Možná, že se právě při těchto zkouškách se Cédricem znovu setkáme.

Au revoir, Cédric, et à bientôt!

Za komisi FJ K. Krejčí

Fotografie zde.